Ademtechniek-logica

Chronische klachten zonder aanwijsbare oorzaken, en vooral als er geen aantoonbare ziektes of afwijkingen aan vooraf gaan, worden voornamelijk opgebouwd door biologisch capaciteitsverlies op lichaamscelniveau dat wordt veroorzaakt door aanhoudende bloedvaten- en darmspier verkrampingen, met de twee dominante oorzaken hiervoor:

1) stress-ademen

2) het onvoldoende functioneren van de Epiphora-poort.

Stress ademen of hoge adem

Stress-ademen - of hoge adem verzuurt het bloed, en brengt het lichaam in een hoge vegetatieve Sympaticus activiteit. Als er aanhoudende hoge adem is, ontstaat er aanhoudende verkramping in het glad spierweefsel in de meeste slagaderwanden én darmen. Dit is de grootste aanleiding van Prikkelbare Darm Syndroom.

Een uiteindelijk bereikte Sympatico-Dominantie is de vegetatieve basis voor Burn-Out, PDS, stemmingsverlies en slaapstoornissen. Tevens kan deze extreme vegetatieve positie auto-immuun aandoeningen activeren, immuun-kracht onderuithalen, of aandoeningen zoals Diabetes, Obesitas, hoge bloeddruk en hormoonfunctieverstoringen uitlokken. En je krijgt er vaak drogere slijmvliezen van en minder traanvocht.

Maar de sterke verzuringen in de spieren, hoogoplopende pijnklachten en sterke prikkelovergevoeligheid treden daarbij nog niet zo sterk op de voorgrond. Met andere woorden: hoge adem is doorgaans niet voldoende voor bijvoorbeeld de diagnose Fibromyalgie. Hiervoor is een tweede oorzaak nodig, en dat is in de Epiphora-logica: langdurige stremmingen in wat wij noemen: de Epiphora-poort.

De Epiphora-poort 

Bloed- en lymfevaten in de nekwervelkolom

In de nekwervelkolom bevinden zich bloed- en lymfevaten van en naar het hoofd. Hier lopen slagadertjes die bloed brengen naar het hoofd en lymfevaten voor het afvoeren van bloed en vocht uit het hoofd. Ook lopen hier strengen van het vegetatieve zenuwstelsel.

Wanneer er een langdurige verminderde functie van het nekgebied ontstaat (onder andere bij wervelkolomsklachten, nektrauma, artrose, stress, hypermobiliteit/houdingsproblemen) zien we een opbouw van symptomen die we specifiek bij FMS zien optreden. In het inzicht is het vermoeden ontstaan van een relatief doorbloedingsprobleem in het hoofd, dat onmiddellijk gevolgd wordt door verkrampingen van álle bloedvaten in het lichaam.

 Herstelprikkel voor het gehele lichaam

Door het toepassen van de methode wordt er feitelijk de hele dag door een herstelprikkel aan alle lichaamscellen gegeven.​ Het is bijzonder om te zien hoe snel de lichaamscellen dit herstel oppakken. Alsof de lichaamscellen al die tijd hebben gewacht op de Ademtechniek.

Bij het ademen wordt het lichaam op een specifieke manier beïnvloed, met als gevolg het beëindigen van langdurige verkrampingen van de bloedvaten. Tijdens het ademen wordt de ontwikkelde specifieke nek/hoofdhouding toegepast, wat noodzakelijk blijkt te zijn voor voldoende en aanhoudende biologische krachtontwikkeling na langdurende verstoringen.​


Bij Ademtechniek leer je een houding- en ademtechniek ontwikkeld door Reumatologen, Fysiotherapeuten en Haptonomen. De methode neemt de oorzaak van de klachten weg. Het is dus géén bestrijding van syptomen, maar een weg naar herstel.

Wanneer in het geneesproces obstakels in de vorm van fysieke of psychische blokkades opdoemen geven we daar specifieke aandacht aan.

 

 

Door het toepassen van de houding- en ademhalingsoefeningen bij het opstaan en bij het slapen gaan, wordt de hele dag en nacht door een herstelprikkel aan alle lichaamscellen gegeven. Lees meer>>

 

De ‘Epiphora-poort’

De Epiphora-poort heeft een belangrijke functie in het ontstaan én herstellen van verstoringen in ons leven op fysiek, vegetatief, hormonaal, psycho/emotioneel, existentieel, immuunkracht niveau en  auto-immuun activatie.

De functie van de Epiphora-poort speelt een beslissende rol bij het ontstaan van fibromyalgie, maar is ook dominant bij alle andere vormen van biologische uitputting.

Deze verkramping is een poging van het lichaam om de doorbloeding in het hoofd op peil te houden. Wat een persoon daarbij op den duur ervaart: verzuring in de spieren, pijnlijk bindweefsel, concentratie/geheugenproblemen, wazig zien, koude ledematen, hartkloppingen, duizelig bij opstaan, wazig zien, een drukgevoel en/of pijnlijke haarwortels boven op het hoofd, matige cognitieve functies. Wat daarbij specifiek opvalt is de heftige prikkelovergevoeligheid die zich hierbij ontwikkelt, die ‘Sensitisatie’ wordt genoemd.

Sensitisatie

Hoe ontstaat Sensitisatie?

Bij algemeen capaciteitsverlies, óók in het centrale zenuwstelsel functieverlies, zien we dat er minder prikkels tot in de Cortex doorkomen. De Cortex heeft daarbij het neuroplastische vermogen om bij afnemende prikkelaanvoer de oppervlaktes voor licht, geluid en andere prikkels uit het lichaam zoals huidgevoel en reuk, te vergroten én actiever te maken in de ontvangststerkte om daarmee voor de persoon de perceptie ‘normaal’ te houden.. Dit is op MRI meetbaar.

Bij het ontstaan van FMS zal er dus aanvankelijk prikkeldoofheid ontstaan. Maar als de situatie langer aanhoudt komen prikkels (lange stress ontregelt het stress-response systeem)  tóch door de ‘rode stoplichten’ heen en ontstaat voor de persoon een prikkelovergevoeligheid wat betreft licht, geluid, huidprikkels, pijnprikkels, reuk en omgevingsprikkels. Dit heet: Sensitisatie. Dit kan oplopen tot ‘horror’ hoogte.

Wat is nu het belang van de Epiphora-poort?

Wanneer we het Epiphora ademen toepassen zien wij doorgaans binnen 15 minuten de stress-adem verdwijnen. Echter, wanneer wij het Epiphora ademen toepassen zónder daarbij de Epiphora-poort goed te openen zien wij doorgaans alleen kortstondige herstelreacties in het lichaam optreden. Daarbij loopt de uitputting, en daarmee de stress, meestal weer snel op en wordt er geen krachtig herstel opgebouwd.

Het lichaam krijgt blijkbaar te weinig bio-kracht om de overgang te maken van Sympatico-Dominantie naar herstel. Wanneer wij het Epiphora ademen toepassen in combinatie met een goed geopende Epiphora-poort zijn er onmiddellijk specifieke herstelactiviteiten waarneembaar in het lichaam die de fenomenale voorbodes zijn van een krachtig geneesproces op elk niveau.

Wanneer je goed weet hoe je de Epiphora-poort opent en het Epiphora ademen vastberaden toepast gaan al je bloedvaten en darmspieren ontspannen, en worden alle lichaamsdelen weer goed doorbloed. Hierdoor ontstaat een aanhoudende herstelkracht die doorgaans te sterk blijkt te zijn voor de diagnose Fibromyalgie Syndroom.

Fybromyalgie

Onze overtuigende conclusie is dat de functie van de Epiphora-poort een beslissende rol speelt bij fibromyalgie, maar is ook dominant bij alle andere vormen van biologische uitputting. Het woord ‘poort’ is ontstaan tijdens de behandelingen in de PersonalTuning praktijk van Hans Timmerman.

Een ‘poort’ kun je ‘open’ of ‘dicht’ zetten, en dat woord bleek in de praktijk een werkbaar metafoor te zijn. En daar gaat het per slot van rekening om: het wérkt en íedereen kan het begrijpen!

Epiphora-inzicht ten aanzien van de diagnose FMS: FMS is een Sympatico-Dominante klempositie die kan worden opgelost door middel van het openmaken en openhouden van de Epiphora-poort in combinatie met het specifieke ademen. Hierbij gaan de bloedvaten weer ‘uit de kramp’ en gaan darmspieren weer ontspannen hun werk doen.

Bewegen, aandacht en vertrouwen

Wanneer wij ons lijf daarbij voldoende ondersteunen met goed voedsel, rustig bewegen, aandacht en vertrouwen, is 2 tot 3 keer per dag toepassen van de ademtechniek voldoende om de levenskracht weer terug te voelen komen. Daarbij wordt een ‘open’ Epiphora-poort als voorwaarde gezien, zowel overdag als in de nacht. Houding is dus de absolute voorwaarde voor enig herstel. Het goed ‘openzetten’ van de Epiphora-poort wordt aangeleerd bij Ademtechniek.

Genezen

Genezen uit Sympatico-Dominantie is dus doorgaans een kwestie van de specifieke ademtechniek met instandhouding van de juiste openheid van de Epiphora-poort.

Daarbij zien wij meestal het volgende fenomeen: de prikkelovergevoeligheid maar ook andere symptomen lopen daarbij doorgaans tijdelijk op, omdat de Sensitisatie-stand van de Cortex zich langzamer oplost dan de prikkelgeleiding toeneemt. Dit dienen we dus te aanvaarden als geneesfenomeen.

Hoe lost zich de Sensitisatie-toestand op?

Bij toepassen van de ademtechniek vervalt de oorzaak voor Sensitisatie: de prikkelgeleiding normaliseert zich vrij snel als de bloedvaten weer uit de kramptoestand zijn, omdat de zenuwbanen dan weer goed van zuurstof en voedsel worden voorzien. En bij normale prikkelgeleiding heeft de Cortex geen reden meer voor Sensitisatie..

Wanneer in het geneesproces obstakels in de vorm van fysieke of psychische blokkades opdoemen geven we daar specifieke aandacht aan.

Het Zelf-genees-protocol

Schematisch ziet een zelf-genees-protocol er zo uit:

  • kiezen voor genezen

  • intake medische screening, evt. behandeling

  • aanleren Epiphora ademen

  • 2-3 maal per dag toepassen en de Epiphora-poort ‘open’ houden

  • leren kennen, aanvaarden en vertrouwen van de specifieke herstelfenomenen

  • ondersteunende therapie daar waar nodig

  • starten en niet meer stoppen met beoefenen

  • beoefening brengt het vertrouwen