Symptomen Prikkelbare Darm Syndroom


PDS-klachten verschillen van persoon tot persoon. Zelfs bij één persoon kunnen de klachten van dag tot dag verschillen. Perioden met en zonder klachten kunnen elkaar ook afwisselen.

Het meest kenmerkende symptoom van Prikkelbare Darm Syndroom is zeurende, krampende of stekende pijn in de buik. Deze kan zeer hevig zijn. Een deel van de PDS-patiënten heeft vooral 's avonds en 's nachts buikpijn, al dan niet gepaard gaande met aandrang. 

Verschillende patronen

PDS gaat gepaard met een afwijkend ontlastingspatroon. Een deel van de PDS-patiënten heeft met name last van verstopping, anderen hebben vooral last van diarree. Een ontlastingpatroon waarbij verstopping en diarree elkaar afwisselen komt ook vaak voor. Het ontlastingpatroon kan gedurende de dag wijzigen. Plotselinge niet houdbare aandrang komt veel voor.
Hiernaast hebben PDS-patiënten vaak andere maagdarmklachten. Veel voorkomend zijn gasvorming, winderigheid, een opgeblazen gevoel, een opgezette buik, zuurbranden, slikklachten, een brok in de keel.

Vermoeidheid

Daarnaast is vermoeidheid ook een PDS-symptoom. Ook veel andere voorkomende klachten kunnen zijn: spierpijn, rugpijn, hoofdpijn, problemen met plassen, onregelmatige menstruatie en pijn tijdens of na de seksuele gemeenschap. Niet alle PDS-patiënten hebben hier last van.

 

Wat kan Ademtechniek voor jou betekenen?